ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

1.      Спрямувати в 2021/2022 навчальному році всю освітню, методичну роботу школина  вивчення і творче впровадження педагогічної проблеми: «В провадження інноваційних здоровя зберігаючих технологій у формуванні життєвих компетентностей дитини».

2.      Систематично підвищувати науковий рівень викладання основ наук з використаннямефективнихосвітніхтехнологій.

3.      Посилити відповідальність кожного вчителя за якістьо світнього процесу, об'єктивніст ьоцінювання навчальних досягнень учнів.

4.      Продовжувати пошук і впровадженнянових, дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібнимучнями.

5.      Посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і результати   участі школярів в конкурсі з української мови імені Петра Яцика, творчих конкурсах різнихрівнів і напрямків.

6.      Продовжити роботу щодо удосконалення, пошуку і творчого впровадження нових форм і методів роботи шкільного методичного об’єднання.

7.      Продовжити самоосвіту  педагогів шляхом систематичної участі кожного вчителя у колективних формах методичної роботи.

8.      Продовжити особистісний контроль за роботою вчителів з метою вивчення і узагальнення їх досвіду та з метою методично-практичної допомоги.

9.      Продовжити практику взаємовідвідування, аналізу й самоаналізу проведених уроків, виховних заходів.

10.  Продовжити роботу щодо  удосконалення форм проведення педагогічних рад, розширення і конкретизації тематики; продовжити практику обов'язкового розгляд урішень попередніх педрад.

11.  Продовжити практику вивчення стану виховної роботи з конкретного напряму в конкретному учнівському колективі.

12.  Розширити мережу гуртків  школи, удосконалити методику набору учнів до гуртків.

13.  Активізувати використання комп'ютерних технологій на уроках і в позаурочний час.

14.  Продовжити роботу щодо удосконалення  навичокроботи на комп'ютері педагогічними  працівниками.

15.  Продовжити роботу щодо попередження і профілактики дитячої бездоглядності і правопорушень.

16.  Удосконалюватироботу шкільної  бібліотеки  щодо публічної презентаціїроботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури.

17.  Продовжити  забезпечення системи в організації роботи з питань охоронипраці і безпеки життєдіяльності.

18.  Посилити роботу педагогічно гоколективу з учнями та їх батьками щодо попередження і профілактики дитячого травматизму.

19.  Спрямувати роботу колективу на збереження життя дітей і зміцненняї хздоров'я.

 

Автор : joomla блоги