Місія , бачення, стратегія

Місія нашої школи полягає в тому, щоби створити найбільш сприятливі умови формування і розвитку особистості молодшого школяра, застосовуючи компетентнісний підхід у навчанні та вихованні. Сприяти формуванню творчої інтелектуальнорозвиненої особистості.

1.Навчити дітей вчитися, здобувати знання, набувати навиків, формувати уміння.

2.Вчити ставити перед собою цілі, знаходити шляхи їх досягнення, долаючи при цьому всі труднощі.

3.Вчити дітей бути успішними в житті, розуміти власну значущість у суспільстві людей.

4.Прищеплювати любов і повагу до Батьківщини, вивчаючи історію, знайомлячись з традиціями українського народу, його культурними здобутками, історичними пам’ятникам, досліджуючи окремі куточки рідного краю.

5. Розвивати особистісні моральні цінності, правову культуру, толерантність.

6. Виховувати почуття особистої відповідальності за подальшу долю своєї країни.

7. Створювати сприятливий психологічний мікроклімат для учнів та вчителів з метою успішної організації освітнього процесу.

8. Сприяти кадровій та ресурсній підготовці вчителів, учнів до нових вимог оцінювання якості освіти в умовах переходу до незалежного зовнішнього тестування, сертифікації;

9. Формувати нові механізми фінансово-економічного та матеріально-технічного розвитку, запроваджувати прозорість у використанні фінансових і матеріальних ресурсів.Залучати громадськість  до організації навчально-виховної діяльності, до вирішення завдань освіти.

10. Зберігати здоров'я учасників навчально-виховного процесу через створення здоров'язберігаючого середовища.

·

 

Автор : joomla блоги