Відділ освіти Червоноградської міської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА Червоноградської загальноосвітньої  школи І ступеня № 11 Червоноградської міської ради Львівської області

1. Найменування і місцезнаходження установи:
Червоноградська загальноосвітня  школа І ступеня № 11 Червоноградської міської ради Львівської області;

• вул. Степана Бандери, 3, м. Червоноград, Львівська область, 80100.

2. Найменування посади та умови оплати праці: 

·            директор

·            посадовий оклад, надбавки, доплати встановлюються трудовим договором відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2012 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Червоноградської загальноосвітньої школи І ступеня № 11 Червоноградської міської ради Львівської області: бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки, має організаторські здібності, фізичний і психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк їх подання:
особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або уповноважена згідно з довіреністю особа) такі документи:

- заява про участь у конкурсi з наданням згоди на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобiографiя та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина України;

- копiя документа про вищу освiту (з додатком, що є його невiд’ємною частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);

- документ, що пiдтверджує вiльне володiння державною мовою;

- копiя трудової книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж педагогічної (науково-педагогiчної) роботи не менше трьох рокiв на день їх подання;

- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;

- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного огляду;

- мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Строк подання документів  для участі у конкурсному відборі становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

5. Дата, місце та етапи проведення конкурсу:
• прийняття документів від осіб, які виявили бажання брати участь у конкурсі, з 01 жовтня 2020 року по 30 жовтня 2020 року;
• перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам 02 листопада 2020 року;

допущення претендентів до участі в конкурсному відборі 02 листопада 2020 року;

ознайомлення кандидатiв iз закладом освiти, його трудовим колективом та

представниками органiв громадського самоврядування закладу 03 листопада 2020 року;
  проведення конкурсного відбору:
- перевiрка знання законодавства у сферi загальної середньої освiти, Закону

України «Про повну загальну середню освiту», Закону України "Про освiту" та iнших

нормативно-правових актiв у сферi загальної середньої освiти, що вiдбувається

шляхом письмового тестування.

- перевiрки професiйних компетентностей шляхом письмового виконання ситуацiйного завдання;

- публiчної та вiдкритої презентацiї державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освiти, а також надання вiдповiдей на запитання

членiв конкурсної комiсiї в межах змiсту конкурсного випробування.

Конкурсний відбір відбудеться 11 листопада 2020 року о 10.00 год. в  приміщенні сесійної зали Червоноградської міської ради Львівської області (м. Червоноград, проспект Шевченка, 19).

• визначення переможця конкурсу та оприлюднення результатів конкурсу 11 листопада 2020 року.

Подання документів здійснюється за адресою:
 Львівська область, м. Червоноград, проспект Шевченка, 19,
III поверх, відділ освіти, кабінет № 309.

6. Прізвище, імя, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу:

Купровська Галина Михайлівна,

(03249) 3 11 08,

chervosvita@ukr.net

 

Автор : joomla блоги