На виконання рішення сесії Червоноградської міської ради від 09.12.2021 № 953 «Про надання пільг з безкоштовного харчування вихованцям закладів дошкільної освіти, учням закладів загальної середньої освіти», наказу відділу освіти від 04.01.2022 №3 «Про пільгові умови харчування учнів у ЗЗСО»

1. Забезпечити за кошти місцевого бюджету безкоштовним харчуванням у 2022 році учнів школи:

           - дiтей-сирiт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

-  дітей з інвалідністю;

- дітей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям»;

            - учнів 1-4 класів, батьки яких мають статус «Постраждалий учасник Революції Гідності», виконують та завершили виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС), та дітей померлих батьків, що мали такий статус;

            - учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладу;

            - учнів 1-4 класів, батьки  яких у складі добровольчих загонів виконують та завершили  виконання завдань антитерористичної операції  в районах її проведення,  отримали інвалідність під час участі в АТО (ОСС), та дітей померлих батьків, що мали такий статус;

- учнiв 1-4 класiв  iз багатодiтних сiмей, де виховується 4 i бiльше дiтей, включаючи дiтей, якi навчаються у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах – до закiнчення навчальних закладiв, але не довше нiж досягнення ними 23 рокiв;

            - учнiв, батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на шахтi,  комунальних пiдприємтвах Червоноградської мiської ради пiд час виконання службових обов’язкiв;

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини,  яка постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

           - учнів з числа дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

    - учнiв пiльгових категорій, якi потребують особливої уваги і пiдтримки у пришкiльних таборах: дiтей з малозабезпечених сiмей, дiтей-сирiт та дiтей, якi позбавленi батькiвського пiклування; дiтей, потерпiлих вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи; дiтей, якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха, техногенних аварiй, катастроф; дiтей з багатодiтних  сiмей; дiтей, батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або пiд час виконання службових обов'язкiв; дiтей, якi перебувають на диспансерному облiку; талановитих та обдарованих дiтей–переможцiв мiжнародних, всеукраїнських, обласних, мiських олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад, вiдмiнникiв навчання, лiдерiв дитячих громадських органiзацiй; учасникiв дитячих творчих колективiв та спортивних команд.

Надати пільги з безкоштовного харчування учням школи з числа:

  - дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

   - дітей осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  - дітей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

 - дітей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

 - дітей військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також сім’ї працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

    - сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також  сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

    Абзац шостий цього пункту не поширюється на дітей працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

Автор : joomla блоги